ANBI

ANBI

De Business Generator Groningen (SBGG) is door de belastingdienst als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangewezen en geregistreerd. Dit houdt in dat giften aan de Business Generator Groningen aftrekbaar zijn voor de inkomsten,- en vennootschapsbelasting. Het fiscale nummer van de Business Generator Groningen is 8177.66.157. Het jaarverslag kunt u vinden op deze pagina.